Spotkanie DL

Najbliższe spotkanie Diakonii Liturgicznej odbędzie się w niedzielę (4.03) o godz. 14:00 w którejś z salek świętoannowych. Spotykamy się w krużgankach.

Zapraszamy!

Print your tickets