Odpowiedzialni

Anna
odpowiedzialna

ks. Paweł
moderator wspólnoty

Animatorzy grup

Anna
grupa przed I°

Majka
grupa przed I°

Sławomir
grupa przed I°

Konrad
grupa po I°

Katarzyna
grupa po III°

Magdalena
grupa po III°

Book your tickets