Data Dyżur
24.01. przed I° (an. Agnieszka)
31.01. po III° (an. Przemysław)
07.02. po II/III° (an. Karolina)
14.02. po II° (an. Anna)
21.02. przed I° + po I° (an. Agnieszka + an. Magdalena)

Do grupy mającej dyżur należy:

  • modlitwa całej grupy za wspólnotę w tygodniu, w którym ma dyżur liturgiczny;
  • obstawienie liturgii słowa (czytanie, psalm, aklamacja);
  • przygotowanie i odczytanie modlitwy powszechnej – napisana modlitwa powszechna powinna być przesłana do animatora liturgicznego do soboty do godziny 24 w celu sprawdzenia i naniesieniu ewentualnych poprawek (O modlitwie powszechnej);
  • wyznaczenie osób do procesji z darami;
  • przygotowanie komentarzy i wyznaczenie osób do odczytania ich – komentarzy tyczą się takie same zasady jak odnośnie modlitwy powszechnej (jak pisać komentarze? i bardzo przydatna pomoc);
  • jeśli grupa nie jest w stanie spełnić któregoś z pierwszych trzech punktów, to lepiej, żeby sobie odpuściła pozostałe i zatroszczyła się o te podstawowe składowe dyżuru;

Dyżur liturgiczny zobowiązuje do zadbania o obstawę liturgiczną grupy, której przypada dany termin. Jeśli grupa nie jest w stanie sama ogarnąć podstawowych odpowiedzialności związanych z dyżurem (chociażby ze względu na braki osobowe), nic nie stoi na przeszkodzie, by poprosić o pomoc inne grupy lub diakonię.

Informacje o tym, kto pełni jakie posługi na mszy poniedziałkowej należy przesłać do animatora liturgicznego do poniedziałku do godziny 12. Nieprzesłanie tych informacji będzie traktowane jak niepodjęcie dyżuru liturgicznego przez daną grupę.

Osoby pełniące funkcje na mszy powinny być najpóźniej w zakrystii o godzinie 18:15 w celu ustalenia szczegółów odnośnie pełnionej posługi.

UWAGA!!!

Jeśli jakieś spotkanie jest odwołane lista nie ulega przesunięciu!

Grupa, której dyżur się nie odbył, będzie miała szansę posługiwać w ustalonym późniejszym terminie. Pozwoli to uniknąć zamieszania.

Book your tickets