Domowy Kościół stanowi Gałąź Rodzinną Ruchu Światło-Życie, która łączy w sobie charyzmaty Ruchu oraz wspólnoty małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Spotkania wspólnoty odbywają się w tzw. Kręgach. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz moderator a Animatorami kręgu jest jedno z małżeństw. Kręgi spotykają się raz w miesiącu przy symbolicznym poczęstunku  w wybranym mieszkaniu. Do stałych punktów spotkania należą: dzielenie się życiem, wspólna modlitwa wraz z rozważaniem fragmentu Pisma Świętego oraz część formacyjna, podczas której omawiany jest temat przeznaczony na dany miesiąc. Podczas spotkania pary dzielą się również realizacją zobowiązań, do których należą:

  • regularne spotkanie ze Słowem Bożym;
  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania);
  • codzienna Modlitwa Małżeńska,
  • codzienna Modlitwa Rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych DK
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)

Regularne i sumienne wypełnianie zobowiązań wraz z aktywnym uczestnictwem w życiu Wspólnoty stanowi środek do jedności ze swoim współmałżonkiem, dziećmi, drugim człowiekiem a nade wszystko Chrystusem – naszym Panem i Zbawicielem.

Pierwszy Krąg Domowego Kościoła przy Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie zawiązał się w 2013 roku. W tej chwili liczy 6 małżeństw, parą animatorską są Anna i Bartosz Małkowie. Posługę księdza moderatora pełni ks. Mateusz Gawarski.

Anna i Bartosz Małkowie:

Jesteśmy małżeństwem od  2012 roku. Już przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa postanowiliśmy, że jako małżonkowie chcemy formować się we wspólnocie DK.  Pod koniec 2012 roku podczas Eucharystii w św. Annie usłyszeliśmy, że przy DA ma zostać uformowany Krąg DK , odpowiedzieliśmy na to wezwania Pana i tak rozpoczęła się nasza przygoda ze wspólnotą. Krąg utworzyły przede wszystkim osoby w zbliżonym do naszego wieku. To, że takich małżeństw jest wiele - jak się później okazało - bardzo wiele, było dla nas bardzo umacniające. Trzy pary, w tym my, oczekiwały dziecka, wkrótce pojawiły się też następne pociechy. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że posiadanie dzieci nie jest ani przeszkodą ani wymogiem w formacji DK. Wiele par czuje opór przed wejściem do wspólnoty, gdy mają problem z poczęciem dziecka, kiedy to właśnie wzajemna pomoc w rozeznawaniu Woli Bożej jest tak cenna. Nieocenionym skarbem naszego kręgu jest również małżeństwo, które ze względu na swój długoletni staż małżeński jest dla nas źródłem dobrych rad i wiedzy płynącej z doświadczenia. W Domowym Kościele jest miejsce dla każdego, kto szuka Boga. W czasie pilotażu, który trwał blisko 2 lata dowiedzieliśmy się więcej o charyzmacie DK i powoli wprowadzaliśmy zasady wspólnoty do naszego małżeństwa. Dzięki drodze, którą proponuje Domowy Kościół zbliżamy się do siebie i do Boga, łatwiej jest nam podjąć trud utrzymywania chrześcijańskich wartości w naszym codziennym życiu i  przezwyciężać trudności.  W tym roku zostaliśmy wybrani na parę animatorską naszego Kręgu, co jest dla nas dużym wyzwaniem oraz szansą na bardziej sumienne wypełnianie zobowiązań, które stanowią dla nas pomoc - choć niełatwą - w realizowaniu celu, jakim jest zbawienie swoje i współmałżonka. W ostatnie wakacje przeżyliśmy również pierwsze rekolekcje formacyjne – Oazę Rodzin I stopnia. Był to dla nas niezapomniany czas, w którym mogliśmy zbliżyć się do Chrystusa, spotkać wiele małżeństw o takich samych wartościach i poznać głębiej zasady i charyzmat Domowego Kościoła. Ruch Światło-Życie pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie, dlatego zdobytym doświadczeniem chcemy się dzielić z innymi ludźmi we wspólnocie, ale również – a może przede wszystkim – poza nią.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat Domowego Kościoła i/lub wstąpić na drogę wspólnoty wraz ze swoim współmałżonkiem – napisz do nas: anna.malkowa@gmail.com lub lek.bartosz.malek@gmail.com

Więcej informacji o Domowym Kościele znajdziesz na stronie naszej wspólnoty Archidiecezji Warszawskiej - http://www.oaza.warszawa.pl/dk/v5/

DSC_2385

Book your tickets