Początki wspólnoty giną w mrokach niepamięci. Wywodzi się ona ze wspólnoty, działającej w latach 80-tych XX wieku przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście. Część jej uczestników przeszła do kościoła świętej Anny i tak powstała nowa wspólnota. Jej moderatorem był ksiądz Stefan Kotwiński, a jego następcą ksiądz Bogdan Bartołd. Przełomowym momentem były rekolekcje ewangelizacyjne w 1995 roku. Napłynęło po nich do wspólnoty dużo osób, dzięki czemu można było utworzyć wiele grup formacyjnych i diakonie: liturgiczną, muzyczną, modlitwy, ewangelizacji, wyzwolenia i świętowania. Moderatorem został ksiądz Tadeusz Bożełko. W kościele świętej Anny odbywały się Dni Wspólnoty, braliśmy też udział w Kongregacjach Odpowiedzialnych na Jasnej Górze i w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie Jego pielgrzymek do Polski. Część uczestników brała udział w działalności charytatywnej. W ciągu kilkunastu lat kilkoro uczestników wspólnoty odkryło powołanie do życia zakonnego, do kapłaństwa, a kilkadziesięcioro – do życia małżeńskiego.

Kolejnymi moderatorami byli: ksiądz Piotr Fołtyn, ksiądz Piotr Burgoński, ksiądz Robert Skrzypczak, ksiądz Dariusz Szyszka i ksiądz Piotr Jaworski, obecnie jest ksiądz Mateusz Gawarski. Posługę animatorów odpowiedzialnych naszej wspólnoty podejmowali m.in.: Paweł, Marta, Agata, Agnieszka, Marek, Dorota, Ania, Lidia, Ania, Michał i Agnieszka. Na przestrzeni kilkunastu lat przychodziło do wspólnoty około 80 a nawet ponad 100 osób, głównie studenci studiujący w Warszawie na różnych kierunkach, a pochodzący z różnych regionów Polski. Jednocześnie podczas studiów podejmowali oni formację w ciągu roku po rekolekcjach wakacyjnych Oazy Nowej Drogi, ONŻ I°, II°. III°. Animatorzy podejmowali również różne posługi w diakoniach: muzycznej, liturgicznej, modlitwy, komunikacji, życia, wyzwolenia, które były istotnym pogłębieniem formacji. Na uwagę zasługuje diakonia świętowania, która zaistniała z potrzeby wspólnego świętowania niedzieli, czyli wspólnego spotkania się i integracji we wspólnocie: na przeżywaniu kręgu liturgicznego, Mszy świętej i wspólnego świętowania m.in. na łyżwach lub w kinie, teatrze, spacerze, zabawie. W ciągu roku odbywały się cztery piątkowo-niedzielne Oazy Modlitwy, jak również Rejonowe Dni Wspólnoty, które wpisywały się w formację roczną uczestników i animatorów. Spotkania wspólnoty rozpoczynały się wieczorną Mszą świętą, po której było spotkanie modlitewne i formacyjne w grupach. Podczas cotygodniowych Mszy świętych rozpoczynających spotkanie wieczorne naszej wspólnoty, poszczególne grupy formacyjne podejmowały posługi podczas Mszy świętej. Wielu studentów przeżywających formację po ukończeniu studiów podejmowało pracę w Warszawie. Z czasem we Wspólnocie utworzyły się liczne grupy formacyjne, dlatego z uwagi na miejsce spotkań w 2011 roku zdecydowano, że Wspólnota Akademicka będzie odbywać spotkania formacyjne w środy, natomiast Postakademicka będzie drugą grupą, która będzie odbywać spotkania formacyjne w poniedziałki.

Obecnie Wspólnota Ruchu Światło-Życie tworzy dwie grupy: akademicką, na którą zaproszeni są studenci i postakademicką, adresowaną do osób pracujących. Wspólnota Ruchu Światło-Życie świętej Anny tworzy dwie grupy, które wspólnie spotykają się podczas OM-ów, Dni Wspólnot i Świętowaniu Niedzieli.

Piotr Siekaj, Ela Olczak

Book your tickets