Ruch Światło-Życie będący ruchem w Kościele, a nie obok Kościoła z założenia nie tworzy nowych własnych struktur. To co można by objąć pojęciem struktura wyłoniło się wskutek rozwoju ruchu i podejmowanych przez niego zadań w Kościele. Dlatego w ruchu są one rozumiane jako struktury pomocnicze, mające służyć odnowie struktur już istniejących. Tę „strukturę” tworzą wszystkie spotkania w ruchu służące podtrzymywaniu i pogłębianiu jedności w nim samym. Można mówić też o strukturze terenowej. Tworzy ją 5 szczebli: centrum, filia, diecezja, rejon, parafia. Diakonia centralna obejmuje zakresem swojej odpowiedzialności cały teren ekspansji ruchu; diakonia krajowa – jeden kraj, w którym rozwija się ruch; diakonia filialna obejmuje zakresem swojej odpowiedzialności wyodrębnioną część kraju; diakonia diecezjalna – jedną diecezję. Diecezje podzielone są na rejony, stosownie do stopnia rozwoju ruchu w każdej diecezji, nie mniejsze jednak niż dekanat. Za rejon w diecezji przejmuje odpowiedzialność diakonia rejonowa. Diakonia lokalna natomiast obejmuje zasięgiem swojej odpowiedzialności parafię lub inny teren, wydzielonego duszpasterstwa. Podobną strukturę, choć opisaną innymi słowami, wypracował nurt rodzinny w ramach Ruchu Światło-Życie „Domowy Kościół”.

Nasza wspólnota działa przy Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie. Terytorialnie znajduje się ona w rejonie staromiejskim archidiecezji warszawskiej. Archidiecezja ta wraz z diecezjami białostocką, drohiczyńską, ełcką, łomżyńską, łowicką, łódzką, płocką i warszawsko-praską tworzy filię warszawską.

Osoby odpowiedzialne

ks. Marek Traczyk
moderator diecezjalny
Ruchu Swiatło-Zycie

ks. Piotr Wierzbicki
moderator diecezjalny
Domowego Kościoła

Book your tickets