W liście św. Jakuba czytamy:

"(…) módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.
Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego."
Jk 5, 16

Poniżej zamieszczamy krótki formularz, za pomocą którego możesz anonimowo poprosić o modlitwę naszych sióstr i braci ze wspólnotowej Diakonii Modlitwy.

Book your tickets