Ewangelizacja w Brwinowie

W imieniu Diakonii Ewangelizacji zapraszam wszystkich pantomimiarzy do przygotowania i poprowadzenia wraz z uczestnikami Szkoły Animatora ewangelizacji parafialnej w Brwinowie – 25 marca b.r.

Zainteresowanych proszę o kontakt!

Dorotka Majka (majkador@wp.pl)

Print your tickets