Spotkanie DE

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Diakonii Ewangelizacji! Tym razem będziemy rozmawiać o tym „co to znaczy ewangelizować?” – spotkanie oparte będzie na kolejnych rozdziałach adhortacji Pawła VI „Evangelii Nuntandii”, (rozdz. 2 i 3) – ważne aby je przeczytać i rozważyć przed spotkaniem!

Spotykamy się w salce parafialnej za kościołem św. Jakuba, Pl. Narutowicza w najbliższą sobotę 10.III o godz. 15.00
zapraszamy! 🙂

Print your tickets