Szkoła animatora

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwuletniej Szkole Animatora organizowanej przez Ruch Światło-Życie arch. warszawskiej, która ma pomagać w podejmowaniu posługi animatora.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwuletniej Szkole Animatora organizowanej przez Ruch Światło-Życie arch. warszawskiej, która ma pomagać w podejmowaniu posługi animatora (w szerokim tego słowa znaczeniu).

Treścią naszych spotkań są zarówno tematy biblijne, teologiczne, jak i praktyczne aspekty bycia animatorem.

W Szkole Animatora może brać udział każdy, kto jest na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie i uczestniczył już w ONŻ IIIst. Nie ma ograniczeń wiekowych – zapraszamy również dorosłych i osoby będące w kręgach Domowego Kościoła. Cała SzA trwa 2 lata – łącznie 10 sesji, których tematami są kolejne Drogowskazy Nowego Człowieka.

ZGŁOSZENIA do 15 września 2007 (ale myślę, że jak kilka dni później się zgłosisz to przyjmą Cię z otwartymi ramionami)

Kontakt:
Irena Bołtruszko
tel. kom. 0-503-538-432
e-mail: iboltruszko@poczta.onet.pl

Zaliczka przy zgłoszeniu 50 zł.

Zasady Szkoły Animatora

ZASADY,czyli co warto wiedzieć o Szkole Animatora

1. Szkoła Animatora jest szkołą uczniów Chrystusa, którzy podejmują diakonię na drodze charyzmatu Ruchu Światło–Życie.

2. Uczestnictwo w Szkole Animatora stanowi ważny element formacji każdego animatora pełniącego posługę w Ruchu Światło-Życie.

3. W Szkole Animatora może brać udział każdy, kto jest na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie i uczestniczył już w ONŻ lub OR III stopnia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Księdza Moderatora, uczestnikiem może zostać osoba po II stopniu. Nie ma ograniczeń wiekowych – zapraszamy również osoby będące w kręgach Domowego Kościoła.

4. Formacja w Szkole Animatora kształtuje się w oparciu o 10 Drogowskazów Nowego Człowieka.

5. Pełen cykl Szkoły Animatora trwa dwa lata i obejmuje dziesięć sesji weekendowych. Od każdego wymagane jest pełne uczestnictwo w każdej sesji Szkoły Animatora.

6. Szkoła Animatora, rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, kończy w niedzielę koło południa. Koszt sesji wynosi 50 zł

7. Na sesję zabieramy zawsze: Pismo Św., notatnik, długopis, śpiwór, karimatę (materac), kapcie i odpowiedni strój na liturgię.

8. Do każdej sesji należy przygotować się poprzez wcześniejsze przeczytanie ustalonej na tę sesję lektury, nauczenie się (na pamięć) treści drogowskazu oraz poprzez spotkanie (tzw. weryfikację), na którym m. in. rozmawia się na temat lektury i drogowskazu.

9. Na weryfikację należy zgłosić się do swojego animatora z diakonii Szkoły Animatora, a jej termin ustalić odpowiednio wcześniej, to znaczy minimum na dwa tygodnie przed sesją. Obowiązek umówienia się na weryfikację spoczywa na uczestniku, nie zaś na animatorze z diakonii.

10. Na poszczególnych sesjach rolę animatora grupy (prowadzenie spotkania, odpowiedzialność za grupę, organizowanie poszczególnych posług grupy, itp.) pełni wyznaczony uczestnik grupy.

11. Pomocą w czasie trwania Szkoły Animatora oraz pomiędzy poszczególnymi sesjami służy diakonia Szkoły Animatora.

12. Po I roku uczestnicy SzA w czasie wakacji wyjeżdżają na rekolekcje pełniąc na nich posługę animatora grupy lub inną właściwą diakonię. Szkołę Animatora współtworzymy razem, dlatego warto dzielić się swoimi pomysłami, które pomogą nam wszystkim w przeżywaniu tego czasu.

Powyższe wiadomości pochodzą ze strony www.warszawa.oaza.pl

Teraz kilka słów ode mnie 🙂

Z naszej wspólnoty aktualnie w Szkole Animatora formuje się 4 osoby:
1. Kasia Kosiba
2. Ola Wesołowska
3. Agnieszka Zawadzka
4. Krzysiek Trestka

Ze swojego doświadczenia wiem, że Szkoła Animatora jest bardzo pomocna w dobrym przygotowaniu do pełnienia posługi w Ruchu.

W tamtym roku rozpocząłem w niej uczestnictwo, mimo iż już jestem animatorem Ruchu i ukończyłem Szkołę animatora organizowaną przez Ruch Światło-Życie diecezji, z której pochodzę.

Rozważanie poszczególnych drogowskazów jest okazją do weryfikacji, jak realizuję charyzmat Światło-Życie w swoim życiu i także takim „wrastaniem” w Ruch, a przez to w Kościół.
Uczestnictwo w szkole jest dla mnie także okazją do bliższego poznania Ruchu Światło-Życie w arch. warszawskiej.

Zapraszam ze swojej strony do uczestnictwa wszystkie osoby po Oazie Nowego Życia III st. – także animatorów.

Nie chodzi o to, że tu jest lepiej, a gdzieś w innym miejscu Polski gorzej.

Jest okazja, aby „odświeżyć” pewne treści – inne poznać całkiem na nowo, a jeszcze inne po prostu utrwalić, a to wszystko dla większej Bożej chwały…

Krzysiek

Print your tickets