List z Kopiej Górki

Kochani,
przekazuję Wam list z Kopiej Górki – naszego Centrum Ruchu Światło-Życie i naszego DOMU 🙂
a w nim życzenia świąteczne, podsumowanie mijającego roku i plany na przyszłość…

Numer 21, Narodzenie Pańskie
To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie
światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami,
czyli wszechświatem; prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją,
ale rozum, wola, miłość – Osoba. (…) Niebo nie jest puste. Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość.
Benedykt XVI, SPE SALVI, 5

Przyglądając się rzeczywistości wokół można odnieść wrażenie, że świat pędzi w kierunku, który nie zawsze umiemy pojąć. A jednak właśnie w takich okolicznościach Niebo otwiera się. Dobry Ojciec pośród wydarzeń nazywanych przypadkami posyła najcenniejszy Skarb. Oto Miłość Wcielona, Jezus. Oto Ten, Który nadaje sens każdej ludzkiej egzystencji, jest tak blisko, że serce samo śpiewa: „Chwała Bogu na wysokości!”.
Na czas świętowania Narodzenia Pana naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom, Moderatorom, Animatorom, Rodzinom Domowego Kościoła oraz wszystkim członkom Wspólnot Ruchu Światło-Życie życzymy zanurzenia w Pokornej Miłości. Niech świadomość tego, że nadzieja złożona w Nowonarodzonym zawieść nie może, napełnia Wasze serca pokojem i odwagą niesienia tej nowiny braciom.

Ks. Adam Wodarczyk, Dorota Seweryn, Stanisława Orzeł,
Katarzyna Owczarek, Ks. Piotr Kulbacki, Urszula Pohl,
Agnieszka Szymanowska, Grażyna Miąsik, Regina Przyłucka,
Aleksandra Rogowska, Anna Janowska, Elżbieta Kozyra,
Barbara Rasek, Magdalena Rajba, Elżbieta Ciesielska, ,
Anna Karasińska, Aleksandra Reda, Maria Różycka, Stanisław Orzeł

Wydarzyło się…

Tegoroczna Centralna Oaza Matka (25-28 V) chyba dla każdego z nas miała w sobie coś wyjątkowego. Pamiętamy te chwile, kiedy Kongregacja Diakonii zgromadzona w Namiocie Światła dokonywała wyboru trzech kandydatów na Moderatora Generalnego. W nocy poprzedzającej wybory w domu za Cedronem trwała adoracja, podczas której uczestnicy COM-u oddawali Bogu przyszłego moderatora. Dalsze wydarzenia znane Oazowiczom zaowocowały tym, że od czerwca tego roku mamy nowego Moderatora Generalnego. Przekazanie posługi odbyło się podczas Podsumowania Oaz.

COM wprowadził nas w nowy temat roku „Idźcie i głoście” i wkrótce rozpoczął się pierwszy turnus rekolekcji OŻK’2007. Tegoroczna „akcja letnia” różniła się nieco od tych z poprzednich lat. Naszą radością był fakt, że po pięcioletniej przerwie odbyła się w Centrum Miesięczna Szkoła Animatora.
„Ksiądz moderator Zbigniew Snarski wraz z diakonią prowadził uczestników w odkrywaniu daru wspólnoty. Diakonia prowadząca poszczególne tygodnie Szkoły pozwalała nam doświadczyć trudu ewangelizacji, piękna liturgii, daru wspólnoty oraz pragnienia wolności
i wyzwolenia.
Miesięczna Szkoła Animatorów była dla wszystkich jej uczestników – jak mówili zgodnie – intensywnym doświadczeniem Boga i drugiego człowieka we wspólnocie”. (Elżbieta Mazur)

„MSA była dla mnie przede wszystkim szkołą wiary i życia
w braterskiej wspólnocie. Piękny był szczególnie czas codziennej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
To Jezus był tym, który jednoczył nas w różnorodności”. (Rafał Kobiałka)

Poza piętnastodniowymi oazami odbyły się także krótkie rekolekcje specjalistyczne: Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji, Oaza Rekolekcyjna Diakonii i Rekolekcje Ewangelizacyjne dla dorosłych. Przyjęliśmy także grupę osób, które miały na Wichrówce w Dursztynie przeżywać swoje rekolekcje na temat duchowości Ruchu Światło-Życie.

W tym roku wrześniowy turnus dla studentów cieszył się dużym zainteresowaniem. W rekolekcjach pierwszego i drugiego stopnia uczestniczyła pokaźna grupa osób, a Dzień Wspólnoty został zorganizowany w Kluszkowcach. Młodzież spotkała się na skarpie pod górą Wdżar,
w miejscu ostatniego przed wyborem na Papieża spotkania Kardynała Wojtyły z oazami.
Trzeba w tym miejscu dodać, że w dodatkowym turnusie odbyła się także oaza trzeciego stopnia dla studentów i dorosłych w Przemyślu.

Po zakończonych wakacjach podjęliśmy próbę rozeznania, jak możemy włączyć się w realizację tematu roku. Naszą inicjatywą było zorganizowanie w Centrum Oazy Modlitwy według programu zaproponowanego przez Centralną Diakonię Modlitwy.
Na weekend 23-25 XI zaprosiliśmy mieszkańców Krościenka. Ku naszej radości zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Owocem rekolekcji jest powstanie grupy formacyjnej, która co tydzień spotyka się na Kopiej Górce, by modlić się i dzielić Słowem Bożym.

W dniach 26-29 XI kapłani związani z charyzmatem Ruchu przeżywali u nas swoje rekolekcje. Rozważaniom i modlitwie przewodził
ks. bp Andrzej Siemieniewski.

7 XII, w wigilię uroczystości patronalnej Ruchu, odwiedził nas nowy Delegat Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, bp Adam Szal. Ksiądz biskup przewodniczył nieszporom i spotkał się z diakonią Centrum. Przy kawie była okazja do wspominania i snucia planów na przyszłość. Bardzo ucieszyła nas ta wizyta, w szczerej i radosnej atmosferze mogliśmy ucieszyć się tym, jak Pan Bóg jest obecny w historii Ruchu.

Moje serce przepełnia dziękczynienie za dar wielu spotkań jakie tu na Kopiej Górce dzięki Opatrzności Bożej dane mi było przygotować i przeżyć.
9. VI br. odbyła się XXVII Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która zgromadziła przy grobie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego blisko 700 osób, wśród nich 28 kapłanów. Do Krościenka przybyły grupy pielgrzymów z całej Polski oraz delegacje ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec i Włoch, by dziękować Bogu za rozliczne łaski, za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz za życie i działalność Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego w 20 rocznicę Jego śmierci. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski. W wakacje podczas Dni Wspólnoty wiele setek osób złożyło deklaracje kandydackie i członkowskie KWC.

Na sesję jesienną (24-26 IX 2007) przybyli do nas członkowie Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski z bp. Antonim Dydyczem oraz kapłani odpowiedzialni za duszpasterstwo trzeźwości w diecezjach. Było to pierwsze tego typu spotkanie przy grobie gorliwego apostoła abstynencji Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.
Diakonia Wyzwolenia przy Stanicy nr 1 przeprowadziła też wiele prelekcji
i warsztatów. Już dziś serdecznie zapraszamy na XXVIII Pielgrzymkę KWC do Gietrzwałdu na 7 VI 2008 r. Więcej informacji o KWC znajdziemy na stronie www.kwc.oaza.pl” (Katarzyna Owczarek)

Tym żyjemy dzisiaj…

Wielu z Was – Ci, którzy byli w Krościenku podczas wakacji
i później – miało już okazję zobaczyć nową, asfaltową drogę na Kopią Górkę. Świetnie się po niej jeździ. Nawet gdy podczas rekolekcji kapłańskich spadł śnieg, nieco inny profil oraz krawężniki z obu stron jezdni bardzo poprawiały bezpieczeństwo zjazdu. Bardzo Wam dziękujemy za pomoc w jej wykonaniu – za modlitwę, ofiary, rady. Dziękujemy też za wspieranie nas w innych momentach. Trudno nie wymienić tu SKOK-u im. Ks. F. Blachnickiego z Zamościa, który podarował nam wielofunkcyjny mikser do dużych kuchni. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Teraz marzymy o zakupie auta, które poradzi sobie z górą i zimowymi warunkami. Doświadczenie pokazuje, że musi to być samochód terenowy – nie tylko z napędem na cztery koła, ale też z reduktorami. (Urszula Pohl)

„Rozpoczynamy zbieranie pieniędzy na zakup samochodu dostawczego dla Ośrodka Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.
Żuk i zdezelowana Łada nie nadają się do użytku! Twoja złotówka może się przydać!
Dzięki Tobie dzieci, młodzież
i dorośli przebywający w Krościenku będą mogli spokojnie przeżywać wakacyjne rekolekcje.
Dzięki Twojej wpłacie mieszkańcy Kopiej Górki, spokojnie będą mogli przygotować Centrum na przyjazd gości z całej Polski.
Jeśli znasz kogoś, kto może przekazać darowiznę na cele Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie – przekaż tę informację.

Wpłaty można dokonywać na konto:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001
„Darowizna na cele kultu religijnego – Auto dla Krościenka”
(Robert Moczulski, Ekonom Ruchu)

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia zaczynamy przygotowanie do ferii. Zapraszamy juz dziś grupy parafialne i rekolekcyjne, które chciałyby modlić się i odpoczywać u źródeł Ruchu. Prosimy jednak, by chęć przyjazdu zgłaszać odpowiednio wcześniej. Ułatwi nam to zorganizowanie pracy w ten sposób, by każdy przyjeżdżający mógł jak najlepiej przeżyć czas na Kopiej Górce. Ze swojej strony chętnie pomożemy w bliższym poznaniu Centrum, w zorganizowaniu spotkań modlitewnych czy pogodnych wieczorów.

Przypominamy także, że istnieje możliwość zamawiania materiałów formacyjnych w Diakonii Słowa. Najprościej jest przysłać zamówienie
droga elektroniczną na adres podany na końcu Listu.

Dziękujemy wszystkim, którzy z własnej inicjatywy przyjeżdżają na Kopią Górkę na kilka dni, by pomóc nam w pracach domowych, porządkowych, a także przy organizowanych rekolekcjach. Wasza pomoc jest dla nas nieocenionym skarbem, dlatego już teraz zapraszamy wszystkie osoby chętne do pomocy w czasie, który będzie dla nich dogodny.

W przyszłości…

Na przełomie roku odbędzie się Noworoczna Oaza Modlitwy. Prosimy Was o modlitwę w intencji jej owoców i jednocześnie informujemy, że lista uczestników została już zamknięta.

W dniach 9-13 I 2008 zapraszamy członków Diecezjalnych Diakonii Jedności na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Jedności. Będziemy pochylali się nad nowym tematem roku w atmosferze wspólnoty i radości.

2 II 2008 r. mamy nadzieję spotkać się z wszystkimi chętnymi Oazowiczami na Dniu Światła, w czasie którego będą poświęcone świece OŻK 2008.

W ramach pogłębiania tematu „Idźcie i głoście” organizujemy
Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji od 14 do 17 lutego. Zapraszamy osoby zainteresowane (przynajmniej po I 0 OŻK).

W dniach 7–9 III pragniemy zorganizować drugą Oazę Modlitwy proponowaną przez CDM, „Przekaż zasługującym na wiarę, którzy też będą zdolni nauczać innych”. Zapraszamy wszystkich chętnych.
W ramach OMu, 8 III 2008 r. o godz. 12.00 w dolnym kościele parafialnym będzie odprawiona Msza św. z okazji 21. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

20–23 III 2008 zapraszamy do uczestniczenia
w Triduum Paschalnym, które jest punktem kulminacyjnym
w formacji po ONŻ II stopnia. Ilość miejsc ograniczona.

25–28 III 2008 odbędą się rekolekcje kapłańskie, moderatorem będzie
ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

13–15 VI 2008 zapraszamy na Jubileuszową Oazę Modlitwy, w czasie której będziemy dziękować za poświęcenie figury Niepokalanej Matki Kościoła przez Ks. Kardynała Karola Wojtyłę 11 VI 1973 r. Ponieważ wydarzenie to łączyło się
z zawierzeniem całego Ruchu Niepokalanej i stało się aktem konstytutywnym Ruchu, diakonia Centrum podjęła dziewięciomiesięczną nowennę modlitewną przygotowującą do tej rocznicy. Co miesiąc oddajemy Bogu przez Niepokalaną cały Ruch w jego szczegółowych charyzmatach. Na Jubileuszową Oazę Modlitwy zapraszamy także szkoły, które noszą imię ks. Franciszka Blachnickiego.

Już teraz zapraszamy w dniach 9–12 V na Centralna Oazę Matkę.

Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać na oazowych drogach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Kopiej Górki jako miejsca, które może być naszym wspólnym domem. Zapewniamy także o naszej modlitwie. Codziennie przy wspólnych nieszporach oddajemy Bogu za wstawiennictwem Ojca Franciszka powierzone nam sprawy. Zachęcamy więc, by pisać lub dzwonić do nas z ważnymi dla Was intencjami.

Nasz adres:
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,
tel. 18 262 32 35
fax 18 262 56 41
e- mail: kopiagorka@oaza.pl
Zgłoszenia na rekolekcje i spotkania organizowane przez Centrum przyjmujemy pod adresem cdor@oaza.pl. Można także zadzwonić na numer stacjonarny lub bezpośrednio do p. Reginy Przyłuckiej: 605 283 271.
Zamówienia do Diakonii Słowa: kopiagorkads@oaza.pl.
Zgłoszenia grup na dłuższy pobyt: p. Urszula Pohl (administrator)
telefon stacjonarny lub 605 392 479, centrum@oaza.pl.
Informacje dotyczące rekolekcji organizowanych dla par Domowego Kościoła można zdobyć pisząc na adres jagiellonska@oaza.pl lub dzwoniąc
na numer 18 262 39 42.

Możesz nas wesprzeć:
– wpłacając darowiznę na konto: 05 88170000 2001 0020 3300 0001, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, Krościenko (z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego)
– przekazując 1% swojego podatku na Fundację Światło-Życie w Katowicach (KRS – 0000071891)

Print your tickets