Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

Najbliższe spotkanie naszej wspólnotowej diakonii ewangelizacji
odbędzie się w najbliższą niedzielę (27.I) o godz. 12.00
w św Aneczce rzecz jasna 🙂 w sali B. lub C.

zapraszamy !!!

zobacz co na spotkaniu…

przewidywany czas spotkania: 1-1,5 h 🙂

mówiliśmy już o tym:
1) co to znaczy głosić – czym jest (i czym być nie powinna) ewangelizacja…

2) co głosić – treść KERYGMATU (oraz różnice między kerygmatem a katechezą, które chyba już nigdy nie będą budzić w nas wątpliwości dzięki wybuchowemu experymentowi chemicznemu ;P)

na najbliższym spotkaniu natomiast
powiemy sobie: JAK GŁOSIĆ ???
(czyli porozmawiamy o niektórych sposobach i metodach ewangelizacji…)

Dlatego bardzo zachęcam Was do przedspotkaniowej 🙂 lektury
IV rozdziału adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi”:

http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/evangelii_nuntiandi/evangelii_nuntiandi.html#r4

Print your tickets