Spotkanie przed ewangelizacją na Juwenaliach 2008

Serdecznie Was zapraszamy!!!

SPOTKANIE odbędzie się w czwartek 6 marca 2008 r., godz. 19:00; par. św. Jakuba, pl. Narutowicza, sala Niepokalanej (sala na pierwszym piętrze Domu Parafialnego, nad tzw. Kawiarenką)

Będzie to spotkanie przedstawicieli wspólnot, koordynatorów; plus WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!! do wzięcia udziału w twórczej „burzy mózgów” dot. najlepszych pomysłów na tegoroczną ewangelizację na tegorocznych Juwenaliach.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Ewangelizacja jak co roku odbywa się z ramienia Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie z ks. Bogdanem Bartołdem na czele.

W POPRZEDNICH EWANGELIZACJACH NA JUWENALIACH (2006 i 2007) UDZIAŁ BRALI:

członkowie takich wspólnot, organizacji i ruchów jak m.in.: Oaza, Odnowa w Duchu Św., wspólnota Woda Życia, SKMA, Soli Deo, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Ruch Nowego Życia, Ruch Akademicki Pod prąd , wspólnota Galilea, Duszpasterstwa Akademickie m.in. DA UKSW Kaganek, DA par. św. Jakuba, DA ze św. Anny, DA w par. Najśw. Zbawiciela, DA na Akademii Medycznej i in., Legion Maryi;
Teatr Adonai z Legionowa; Grupa teatralna Wody Życia wraz ze swoimi pudłami, szczudłami:) itp., Teatr tańca i ruchu przygotowywany przez Izę i Konrada specjalnie na ewangelizację, grupa taneczna Soli Deo;
Księża: na polu byli z nami: ks. Roman Trzciński (duszpasterz akademicki w par. św. Jakuba, W-wa), ks. Andrzej Sikorski (obecnie duchowy.pl), mocna grupa ojców Kapucynów, o. Wojciech Kluj (Oblat, duszpasterz DA UKSW);

Pod netem na czacie ewangelizacyjnym dyżurowali w tym czasie księża z różnych stron Polski: ks. Andrzej Pawlak (główny odpowiedzialny za Oazę w arch. warszawskiej), ks. Krzysztof Kajut (SNE, Pustynia Miast, diecezja pelplińska), ks. Sylwek Robak (Misjonarz św. Rodziny, SNE Oikos, Szczytna koło Kudowy Zdroju), ks. Krzysztof Naczk (SNE, Pustynia Miast, Oaza, diecezja pelplińska) ks. Daniel (Kościół Domowy, Kamień Krajeński) oraz świeccy dyżurujący na czacie z tak różnych miejsc jak SNE Oikos / Włocławek, okolice Konina; Wspólnota św. Pawła Kielce; Warszawa; Kościół Domowy / okolice Konina; Wielka Brytania; seminarium Warszawa i in.

Pomocy przy różnych działaniach ewangelizacyjnych udzielało wiele osób.
W całości pieczę sprawował i udzielał swego pełnego błogosławieństwa i pomocy ks. Bogdan Bartołd rektor kościoła św. Anny w W-wie i główny odpowiedzialny za Duszpasterstwo Akademickie w Warszawie.

Wszyscy sobie nawzajem dziękujemy, a równocześnie powtarzamy sobie:
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co do nas należało” … 🙂

FOTO
jak było w tamtym roku i 2 lata temu można zobaczyć na zdjęciach w zakładce FOTO na www.jezus.waw.pl

Print your tickets