Dzień kobiet

Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta
i nie masz nic równego osobie powściągliwej.
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana,
tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Syr 26, 15-16

Drogie Panie,
z okazji Dnia Kobiet w imieniu swoim dziękuje Wam za to, że jesteście.
Życzę Wam światła i mocy Ducha św., abyście w tych miejscach, w których Was Bóg postawi potrafiły wcielać Słowo Boże w życie.

z modlitwą
krzysiek

Print your tickets