"A więc idźcie i nauczajcie wszystkie narody", czyli chrześcijańskie BEZ GRANIC… Wielki Nakaz Misyjny.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Diakonii Ewangelizacji!!!

temat j.w. 🙂

w Niedzielę 27 kwietnia, godz. 12.00
w sali C.

wszyscy chętni chętnie widziani! 🙂

Print your tickets