KODAE w lipcu

bardzo bardzo bardzo zachęcam do udziału w tych rekolekcjach! :):):)

Centralna Diakonia Ewangelizacji zaprasza na KODAE
(kurs oazowy dla animatorów ewangelizacji)

Miejsce: Częstochowa – Dom Ruchu Światło-Życie

Termin: 14- 24 lipca 2008r.

Koszt: 320 zł.

Uczestnicy: osoby po formacji II st., ukończone 18 lat, zgoda
moderatora diecezjalnego.

Zgłoszenia do 20 czerwca:

ks. Sławomir Skonieczka
Hartowiec 25
13-220 Rybno
605 241 641
23/69 66438
xslawek@pro.onet.pl

Print your tickets