Szkoła Animatora

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwuletniej Szkole Animatora, która ma pomagać w podejmowaniu posługi animatora i lidera wspólnoty (w szerokim tego słowa znaczeniu).
Treścią naszych spotkań są zarówno tematy biblijne, teologiczne, jak i praktyczne aspekty bycia animatorem.
W Szkole Animatora może brać udział każdy, kto jest na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie i uczestniczył już w ONŻ III stopnia. Zaproszenie kiedyjemy również do osób, kotre nie maja pełnej formacji ale pełnia juz posługe animatorów czy liderów wspólnoty. Nie ma ograniczeń wiekowych – zapraszamy również dorosłych i osoby będące w kręgach Domowego Kościoła.
Cała SzA trwa 2 lata – łącznie 10 sesji, których tematami są kolejne Drogowskazy Nowego Człowieka.

Więcej możesz przeczytać w ZASADACH SZKOŁY ANIMATORA

Zgłoszenia do 30 września 2008 przyjmuje:

Anna Paśnikowska tel. 605-420-778

lub e-mail: a.pasnikowska@gmail.com

Zaliczka przy zgłoszeniu: 50 zł.

Terminy sesji Szkoły Animatora w roku 2008/2009:
10-12 października 2008 (UWAGA !!! zmiana terminu)
21-23 listopada 2008
9-11 stycznia 2009
13-15 marca 2009
15-17 maja 2009

Print your tickets