:))))))

Wszem i wobec ogłaszam, że NASZ ROK FORMACYJNY uważam za ROZPOCZĘTY!!! 🙂

PRZYJDŹCIE! CZEKAMY NA WAS! 🙂
Wszem i wobec ogłaszam, że NASZ ROK FORMACYJNY uważam za ROZPOCZĘTY!!! 🙂

Dziękuję JEZUSOWI za Was wszystkich – tych, którzy byli już na naszym spotkaniu i tych, którzy z różnych powodów jeszcze nie dotarli do nas!
Proszę JEZUSA, aby znajdował Nas i przyprowadzał do Siebie – do źródła ŻYCIA i MIŁOŚCI!

Zapraszam Was w każdą środę na Eucharystię o 18:30, a potem na nasze spotkanie wspólnotowe do kaplicy bł. Władysława z Gielniowa.

PRZYJDŹCIE! CZEKAMY NA WAS! 🙂

Print your tickets