Oaza Modlitwy w Warszawie organizowana przez CDM

Informacja ze strony http://www.oaza.pl

Centralna Diakonia Modlitwy zaprasza na Oazę Modlitwy.

Czas: 24-26 października 2008
Miejsce: Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Warszawa – Włochy
Koszt: 30 zł

Prowadzą osoby tworzące od lat Centralną Diakonię Modlitwy.
Szczegóły na stronie http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1897

Print your tickets