Spotkanie Diakonii Liturgicznej

Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie Diakonii Liturgicznej, które odbędzie się w sobotę (22.11) o godzinie 11.00 w krużgankach (czyli zapewne w salce B). Tematem jest piękno i godność Eucharystii.

Print your tickets