Świąteczne życzenia

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” /J1,14/

Niech to Słowo Miłości, które wypowiedział Bóg do każdego z nas w Jezusie Chrystusie, narodzi się w nas na nowo i zamieszka na zawsze.

Błogosławionych Świąt!!! 🙂

Wasza Ania:)
<><

Print your tickets