Rejonowy Dzień Wspólnoty

Zapraszamy na ostatni w tym roku formacyjnym Rejonowy Dzień Wspólnoty.. Tematem tego dnia będzie „Czyńcie uczniów we wspólnocie Kościoła”

data: 22 lutego
miejsce: kościół pw. św. Józefa na Kole (ul.Deotymy 41)
plan RDW w „czytaj więcej”

Podczas tego RDW odbędzie się „obrzęd wezwania po imieniu”. Otoczmy modlitwą osoby, które chcą przystąpić do tego obrzędu.
Potrzebne są chętne osoby do:
– zaopiekowania się dziećmi rodzin z DK podczas tego dnia
– powiedzenia świadectwa na temat: „Czym dla mnie jest wspólnota. jak jej doświadczam, jak spotykam w niej Chrystusa”
– scholi (próba o godz. 13:00 w salkach przy kościele)
Zainteresowanych proszę o kontakt ze mną:)
e-mail: pluta_anna@wp.pl
tel. 502 274 548
Zapraszamy na ostatni w tym roku formacyjnym Rejonowy Dzień Wspólnoty.

data: 22 lutego
miejsce: kościół pw. św. Józefa na Kole (ul.Deotymy 41)

Podczas tego RDW odbędzie się „obrzęd wezwania po imieniu”. Otoczmy modlitwą osoby, które chcą przystąpić do tego obrzędu.
Potrzebne są chętne osoby do:
– zaopiekowania się dziećmi rodzin z DK podczas tego dnia
– powiedzenia świadectwa na temat: „Czym dla mnie jest wspólnota. jak jej doświadczam, jak spotykam w niej Chrystusa”
Zainteresowanych proszę o kontakt ze mną:)
e-mail: pluta_anna@wp.pl
tel. 502 274 548

Plan RDW:
Początek w dolnym kościele:
12:30 – krąg liturgiczny
13.00 – spotkanie dla kandydatów do obrzędu
13.30 – Namiot Spotkania, kontemplacja ikony Trójcy Świętej
14.00 – modlitwa – zawiązanie wspólnoty (jesteśmy odpowiedzialni za poprowadzenie tej modlitwy)
14.20 – katecheza + świadectwa (30 min)
14.50 – czas dla bliźniego (10 min)
15.00 – spotkanie w grupkach (30 min)
15.30 – przejście do górnego kościoła – czas dla bliźniego
15.45 – przygotowanie do Eucharystii
16.00 – Eucharystia z obrzędem wezwania po imieniu
17.30 – AGAPE

Na RDW zabieramy ze sobą Pismo Św. i małe co nieco na Agape.

Czym jest i kogo dotyczy obrzęd wezwania po imieniu pisze Dorotka Majka

Obrzęd ten będzie odprawiony dla kandydatów po II st ONŻ, którzy chcą uczestniczyć w najbliższym Triduum Paschalnym w formie rekolekcji, a okres Wielkiego Postu będzie dla nich okresem bezpośredniego przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (właśnie podczas tych rekolekcji).
Obrzęd wezwania po imieniu według komentarza w Księdze obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, „stanowi najważniejszy moment całego katechumenatu” (Obrzędy, 23). W drodze deuterokatechumenalnej również.

Co znaczy wybranie i kim jest wybrany, electus?
Dlaczego ten moment jest najważniejszy pośród tylu momentów długo trwającego katechumenatu?

Bo treść, którą zawiera obrzęd wybrania i wpisu imienia, domaga się dojrzalszej postawy. Oto na początku Wielkiego Postu następuje nie tylko podjęcie decyzji, ale jej publiczne wyrażenie. Wpis imienia na oczach wspólnoty znaczy: „Tak, ja chcę. Ja tego chcę!” – pisze bp Wacław Świerzawski szczegółowo omawiając ten obrzęd. Tak jak w zeszłych latach, zachęcam Was i kandydatów do tego obrzędu z Waszych wspólnot (także ich animatorów!!!) do przeczytania tego artykułu: http://www.sandomierz.opoka.org.pl/bpsw/kkt.php?k=301

Reasumując:

Obrzęd wezwania po imieniu:

– odbywa się podczas formacji po II st ONŻ, w niedzielę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu (choć nie zawsze niestety to możliwe);

– kandydaci, którzy uczestniczyli wcześniej w Nabożeństwie Misji i decydują się wziąć udział w najbliższym Triduum Paschalnych w formie rekolekcji (podczas którego ma miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych);

– obrzęd rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania (cały Wielki Post) do
odnowienia przymierza chrztu św. (podczas Triduum);

– podczas obrzędu następuje wpisanie imion do księgi „Wezwanych po imieniu” – znak wybrania, wezwania „tak, ja tego chcę!” wypowiedziane wobec zgromadzonej i modlącej się Wspólnoty;

– w drodze KATECHUMENATU składając to publiczne wyznanie człowiek, który przechodzi od ciemności do światła i zwracając się do Kościoła prosi o dar wiary a tym samym o chrzest;

– kończy się etap deuterokatechumenalny (przygotowujący do włączenia do Kościoła), a zaczyna się etap mistagogii (wtajemniczenia w życie Kościoła, który wprowadza swoje dzieci w misterium Chrystusa).

Print your tickets