Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Niedziela – 29 marca 2009 – 17:30

zapraszam serdecznie do krużganków św. Anny na kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia.
Czytamy pierwszy rozdział encykliki Dives in Misericordia – ’Kto Mnie widzi, widzi i Ojca’, który na spotkaniu będziemy omawiać.
Dziękuję za pomysły inicjatyw, które już się zrodziły. Pamiętajcie, ich nigdy za wiele:)

Może będzie równie nieprzewidywalnie jak ostatnio…?

zapraszam:)

Monika

Print your tickets