Droga Światła

„Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! […] Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół.” (Novo millennio ineunte, 28) Wspólnota Ruchu Światło-Życie na

Continue reading

Alleluja!

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a

Continue reading