Warsztaty KWC

Warsztaty przygotowujące do mówienia o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, szczególnie podczas spotkań dotyczących KWC na oazach letnich.
Zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków KWC

Czas: 18.06.2009, godz. 19.00
Miejsce: sala w domu oazowym u Ks. Andrzeja Pawlaka, parafia świętej Tereski na Włochach
Koszt: 5zł

Podczas warsztatów każdy otrzyma płytkę CD oraz materiały w formie papierowej, dlatego ważne jest, aby chętni zgłaszali się mailowo pod adresem: diakoniawyzwolenia(!)wp.pl
Nadwyżka pieniędzy, które zostaną po przygotowaniu materiałów,
przeznaczona będzie na cele Diakonii Wyzwolenia diecezji warszawskiej.

Diakonia Wyzwolenia Diecezji Warszawskiej

Print your tickets