Po pierwszym spotkaniu..

DZIĘKUJĘ!:)
Bogu za Was, Wam za przyBYCIE, wspólną modlitwę.
Dzisiaj czytaliśmy podczas adoracji: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno.” Tak, i za tę jedność też dziękuję.
I do zobaczenia za tydzień! Czekamy na wszystkich, którzy nie mogli z nami być, a także tych, którzy czytają to zaproszenie i do nas przyjdą:)

Niech Was strzegą Aniołowie!

NASZ NOWY ROK DĄŻENIA DO NIEBA WE WSPÓLNOCIE UWAŻAM ZA OTWARTY😉

dla Was – Pati

Print your tickets