Spotkanie Diakonii Życia

Ogromniaście zapraszam Was na kolejne spotkanie DŻ, które odbędzie się już niebawem,
czyli 28. listopada (najbliższa sobota) o godz. 12.30 w salce B lub C.

Będziemy kontynuować temat: Co to znaczy, że jestem człowiekiem? – Integralna wizja człowieka

Print your tickets