Spotkanie formacyjne Diakonii Ewangelizacji

Kochani,

Zapraszam Was wszystkich na kolejne spotkanie Diakonii Ewangelizacji
już za tydzień – 29.11.2009r. o godzinie 12:00 w świętej Annie.

Jak już niektórzy wiedzą na spotkaniu tym będzie
KONKURS z nagrodami!
Startujcie, każdy wygrać może!
Zapewniam, że zawody te nie są złe!

Więcej w << czytaj więcej >>
z modlitwą
Agniesia
Kochani,

Zapraszam Was wszystkich na kolejne spotkanie Diakonii Ewangelizacji
już za tydzień – 29.11.2009r. o godzinie 12:00 w świętej Annie.

Jak już niektórzy wiedzą na spotkaniu tym będzie
KONKURS z nagrodami!
Startujcie, każdy wygrać może!
Zapewniam, że zawody te nie są złe!

Więcej w czytaj wiecej
z modlitwą
Agniesia

A oto i więcej:)

Aby w nim wziąć udział, wystarczy spełnić jeden warunek… Nauczyć się tych oto cytatów:)

Bóg kocha Ciebie Dziś!
Iz 43,1-4; Jr 31,3; Ps 103,11-13; Iz 49,15-16; Iz 54,10; Rz 8,37-39; Oz 11,3-4; Ef 1,4-6.
Jesteś grzesznikiem i potrzebujesz zbawienia
Rz 3,23; Rz 6,23; J 8,34; Ps 51,7; J 9,41; 1 J 1,8.
Jezus Już Cię zbawił
J 3,16-17; J 10,10; Rz 3,24-26; Rz 4,25; Rz 5,8; Kol 2,13-14; 1 J 1,7; 1Tm 2,5; Dz 4,12;
J 16,33; Iz 1,18; Iz 53,1 w świetle J 12, 37-38, 1 J 4,8-10.19.
Uwierz i nawróć się
Dz 2,38; 3,19; J 3,3; Rz 5,1-2; Rz 10,9-11; Ef 2,8; AP 3,20; Jr 31,18-20 (:) cielaki); 1 J 1,9
Przyjmij dar Ducha Świętego
Ez 36,26; Ez 37,14; Łk 11, 13; Dz 2,38b-39, Ga 3,14; Ga 4,6; Ga 5,22; Ap 22,17
Włącz się we wspólnotę
Koh 4,9-11; Dz 2,42; Dz 4,32; Rz 12,5; Ef 2,20; Ef 4,11-13; Kol 2,19; 1Tm 3,15; 1P 2,9-10

Print your tickets