Najbliższe spotkanie – Popielec

ferie mijają… i mija też kolejny okres w liturgii! Już za tydzień zaczynamy Wielki Post!
Zapraszamy Was na Eucharystię o godz. 18:30 a po niej – krótkie spotkanie w kaplicy bł Władysława.

Prośmy JEZUSA, aby dał nam łaskę nie zmarnowania żadnej okazji do nawrócenia w tym czasie! Pozwólmy Mu, by dotknął nas na nowo swoją MIŁOŚCIĄ…

Print your tickets