Każdy chętny – na wagę życia!

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami…” JEZUS

Każdy z nas przyjął sakrament bierzmowania, więc przyjście Ducha Świętego już się dokonało w każdym z nas. On chce działać przez nas słabych i niedoskonałych. Jest niepowtarzająca się okazja do bycia świadkiem! Świadkiem wobec tych, którzy przygotowują się do otwarcia drzwi swojego serca Duchowi Świętemu.

27 marca (sobota)
godz. 14:30- 17:00
Pruszków, parafia św. Kazimierza, ul. Kraszewskiego 23

Będzie to spotkanie z biskupem dla osób przygotowujących się do bierzmowania. W ramach tego spotkania nasz Ruch jest odpowiedzialny za poprowadzenie spotkań w małych grupkach. Potrzebujemy animatorów na te spotkania! (40!:)) Nie trzeba być po pełnej formacji podstawowej! Potrzeba tylko chcieć stać się narzędziem w rękach Jezusa!

zgłoszenia przyjmuje Szefowa:
(patrycja.debosz@gmail.com)

Wspólny dojazd: Spotykamy się 12:55 na peronie PKP Śródmieście w stronę Pruszkowa

Print your tickets