Alleluja! :)

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się!”
/Mt 28, 9/

Z całego serca pragniemy Wam – kochani nasi oazowicze swannowi- życzyć przeżycia Radości Zmartwychwstania Jezusa. Życzymy byście doświadczyli uwolnienia, które przyniósł JEZUS każdemu z nas gdy umarł za nas i zmartwychwstał z grobu. ON stając przed Niewiastami mówi do nich „Nie lękajcie się”. Nie ma już lęku, bo prawdziwa MIŁOŚĆ zwycięża lęk. Radujcie się, wielbijcie Go, bo grób jest pusty!
Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja!!!

x Piotr i Pati

Print your tickets