KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY MODERATORA GENERALNEGO

Katowice, 12.04.2010 r.

KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY
MODERATORA GENERALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wezwanie do modlitwy
i odwołanie wiosennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Katowice, 12.04.2010 r.

KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY
MODERATORA GENERALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wezwanie do modlitwy
i odwołanie wiosennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

1. W sobotę 10 kwietnia 2010 roku w godzinach porannych spod Smoleńska nadeszły dramatyczne wiadomości o katastrofie lotniczej, w której śmierć poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz 94 inne wybitne postacie polskiego życia politycznego, społecznego, wojskowego, religijnego. Śmierć ta napełniła bólem cały polski naród oraz wielu ludzi dobrej woli na całym świecie. W imieniu całego Ruchu Światło-Życie przekazałem, wraz z członkami Centralnej Diakonii Jedności, kondolencje wszystkim, których ta tragedia szczególnie dotknęła.

2. Wczoraj od pełniącego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego usłyszeliśmy, że narodowe uroczystości żałobne planowane są na najbliższą sobotę,
17 kwietnia 2010 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
W związku z tym, po konsultacji z bpem Adamem Szalem oraz z moderatorami filii, podjąłem decyzję o odwołaniu planowanego na 17 kwietnia 2010 roku wiosennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, poświęconego tematowi „Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA”. Wspomniany temat rozważymy jesienią, zaś uczestników DWDD oraz wszystkich członków Ruchu Światło-Życie zachęcam i proszę, aby jeśli to tylko możliwe, pielgrzymowali tego dnia do Warszawy, by włączyć się w tę modlitwę narodu za ofiary katastrofy na Placu Piłsudskiego lub spotkali się tego dnia na modlitwie we wspólnotach Ruchu Światło-Życie w swoich diecezjach.

3. Proszę wszystkich członków Ruchu Światło-Życie, w Polsce i innych krajach, aby przez wszystkie dni żałoby narodowej zjednoczyła nas modlitwa za ofiary katastrofy, za ich bliskich oraz za Polskę. Prośmy Boga, który zbawił nas przez ofiarę paschalną swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby katastrofa pod Smoleńskiem, która stała się paschą wielu wybitnych córek i synów polskiego narodu, na czele z Parą Prezydencką, zaowocowała narodowym pojednaniem, zbliżeniem oraz pojednaniem narodów polskiego i rosyjskiego oraz duchową odnową Polski, Europy i całego świata.

4. Wypowiedziane przeze mnie podczas XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie słowa o potrzebie wielkiej modlitwy i duchowej odnowy, jako pierwszego etapu planu Ad Christum Redemptorem II, nabierają w tych dniach szczególnej wymowy i znaczenia! Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci i Źródło Miłosierdzia, niech będzie dla nas wszystkich, pełnych bólu i cierpienia w obliczu tragedii, która dotknęła nasz naród, źródłem pocieszenia i nadziei!
Pan z Wami!

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Print your tickets