Ostatnie spotkanie

Zapraszamy każdego z Was na zakończenie naszego roku formacyjnego. Chcemy wspólnie podziękować Jezusowi za to, że Jego hojność nie ma granic…

najbliższa środa (16.06.2010r.)
kościół św. Anny
godz. 18:00 – próba scholi (salka C)
godz. 19:15EUCHARYSTIA (podczas której będziemy przeżywać krok AGAPE)
po mszy św., w dolnym kościele, będziemy 'agapować’ 🙂
prosimy każdego aby zaszczycił nas swoją obecnością i przyniósł coś na wspólny stół 🙂

Print your tickets