Rejonowy Dzień Wspólnoty

RDW w temacie ” Głos Słowa- Objawienie” odbędzie się 17.10.2010 w Parafii MB Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, ul. Conrada 7

Zabieramy ze sobą Pismo Święte.
Ostatnim punktem spotkania jest agapa… Przynosimy jedzonko na wspólny stół!


Krąg liturgiczny o 12.00

Zapraszam Was serdecznie, warto przeżyć ten Dzień Pański w łączności z innymi wspólnotami Ruchu z naszego rejonu!

Plan RDW w czytaj więcej 🙂
Część 1 (Salka w domu parafialnym):
13.00 Zawiązanie wspólnoty
13.20 Wprowadzenie w temat: Głos Słowa-Objawienie
13.25 Katecheza: Słowo Boże, które wchodzi w historię zbawienia i w historię każdego człowieka
13.40 Prezentacja o bł. ks. Jerzym Popiełuszko
14.10 Spotkanie w grupach

14.40 Przerwa + Namiot Spotkania

Część 2 (Kościół):
15.10 Świadectwa: Moje spotkanie ze Słowem Bożym
15.25 Przygotowanie do Eucharystii
15.45 Eucharystia (prezentacja nowych kręgów DK)
16.15 Agapa

Print your tickets