WORSHIP TIME!


Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały,
wylej swą siłę i moc,
gdy śpiewam Święty, Święty, Święty…

Chcemy Go widzieć i chcemy Mu śpiewać. Chcemy doświadczać Jego MIŁOŚCI.
Zapraszamy na WORSHIP TIME!

9 listopada (wtorek)
godz. 18:30EUCHARYSTIA
ok 19:30 – modlitwa uwielbienia w dolnym kościele

Będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny i dzieła Światowych Dni Młodzieży

Osoby, które chcą posługiwać śpiewem podczas modlitwy uwielbienia zapraszamy na 2 próby:
1. Piątek, 5 listopada 19.15 – krużganki
2. Wtorek, 9 listopada 17.30- krużganki

Print your tickets