Spotkanie Diakonii Muzycznej i Liturgicznej


Zapraszamy na kolejne spotkanie Diakonii Liturgicznej oraz Diakonii Muzycznej. Tym razem tematem spotkania będzie znaczenie naszej posługi we wspólnocie, duszpasterstwie i Kościele.

Kiedy: 18 grudnia, godz. 16:00

Widzimy się w krużgankach!

Zapraszamy:)
Agata i Łukasz

Print your tickets