AKCJA KANAPKA dla narzeczonego/ej

UWAGA! UWAGA!

Musimy nakarmić dziki tłum (ok. 200 osób) narzeczonych, któzy 27-28.XI maja Kurs Przedmałżeński,
ZAPRASZAM WIĘC DO

ROBIENIA KANAPEK – zw. KANAPKOWANIEM

CZAS AKCJI: sobota 27.XI, godz. 9.00-12.00 (max)
MIEJSCE AKCJI: Sala C, SWANNA

PRODUKTY: zapewnia X
DOBRĄ ZABAWĘ: WY!!!!!!!!!!

Zgłoszenia: piotr.jaworski@swanna.waw.pl

Print your tickets