PRÓBA WORSHIPU ODWOŁANA

UWAGA!
Z powodu choroby Szefa Muzycznego (czyt. Mariana G.)
próba do worshipu
która miała się odbyć dziś
została
ODWOŁANA!!!

przepraszamy

Print your tickets