Dziewięćdziesiątka ks. Blachnickiego

24 marca 2011 roku – czyli dziś przypada 90-ta rocznica urodzin człowieka, któremu Bóg dał pomysł na Ruch Światło-Życie. Mowa o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim.

Jeśli masz chwilę to zapraszam Cię do krótkiej modlitwy o wyniesienie na ołtarze tego kapłana.

Modlitwa znajduje się w Czytaj więcej…

24 marca 2011 roku – czyli dziś przypada 90-ta rocznica urodzin człowieka, któremu Bóg dał pomysł na Ruch Światło-Życie. Mowa o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim.

Jeśli masz chwilę to zapraszam Cię do krótkiej modlitwy o wyniesienie na ołtarze tego kapłana.

Modlitwa o beatyfikację

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej,
tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to,
że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół
i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności
jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi,
na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to,
że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,
który pragnie wychowywać swoich uczestników
do posiadania siebie w dawaniu siebie
i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku,
w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię
udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski (tutaj trzeba powiedzieć coś od siebie) ,
o którą najpokorniej proszę. Amen.

Print your tickets