*********************


Oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Mt 28, 9-10

Kochana Wspólnoto!

Moc zwycięstwa płynąca ze Zmartwychwstania niech napełni Was radością i prawdziwym pokojem. Niech Zmartwychwstały Jezus dotyka serc i ożywia w nich to, co umarłe dając siłę i nadzieję na każdy dzień.
Życzymy Wam rodzinnego, przepełnionego miłością i świętością czasu Świąt Zmartwychwstania naszego Pana!

Niech święty czas Triduum Paschalnego, czas przejścia ze śmierci do życia będzie udziałem nas wszytskich!

x Piotr i Agnieszka i Sylwia

Print your tickets