CENTRUM NAUKI KOPERNIK


Termin wyjścia do Centrum Nauki Kopernik został ustalony na 4 marca 2012

Prosimy osoby, które zostały zapisane o dokonanie wpłaty do 30 listopada!
Po upływie tego terminu wszyscy, którzy nie zapłacą zostaną wykreśleni z listy.

Przelew 20 zł za bilet należy dokonać na konto :
77 1020 1013 0000 0802 0026 2543 tytułem: „KOPERNIK swoje imię i nazwisko”, odbiorca: Jarek Witkowski

Prosimy o mobilizację!

Print your tickets