"Ojej, potrzebuję pomocy"


„Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28)”
Dives in Misericordia

Co: Spotkanie Diakonii Miłosierdzia
Temat: „Ojej, potrzebuję pomocy!”
Kiedy: 27 listopada 2011 r o godzinie 17
Gdzie: Kościół św. Anny…spotykamy się wstępnie w krużgankach

Po co? Właściwe pytanie: by coraz bardziej poznawać Boga, który jest Miłością, a z tej perspektywy odkrywać siebie samego.

By lepiej przygotować się do tego spotkania proszę przeczytajcie pierwsze dwa rozdziały encykliki Dives in Misericordia bł. Jana Pawła II http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html

Zapraszam:)

Fot. www.vanityfair.com

Print your tickets