Ludzie listy piszą…


W ramach adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia nadarza się okazja, aby złapać na nowo żywy kontakt z Bogiem. No bo o to przecież chodzi w Bożym Narodzeniu: Bóg staje się człowiekiem, żeby być tak niewyobrażalnie blisko nas. My też chcemy być bliżej. Dlatego zapraszamy do pisania listów do Boga: o tym, co nas cieszy, co boli, co zachwyca, z czym sobie nie radzimy, przed czym uciekamy. O wszystkim, czym żyjemy, a co nieraz tak trudno wypowiedzieć na modlitwie. Bo Bóg chce być blisko naszego życia, bardzo blisko. A czemu list? Ponieważ wymaga refleksji, ponazywania myśli, uczuć, postaw.

Na pierwszym adwentowym spotkaniu, czyli 28.11 lub 30.11., każdy, kto chce przyniesie list w zaklejonej kopercie (koperty będą też na spotkaniu).

Uwaga: koperta musi być zaklejona i podpisana imieniem i nazwiskiem nadawcy!

Nieotwierane listy trafiają pod opiekę konkretnych osób z
diakonii ewangelizacji i z diakonii modlitwy, które będą modlić się za
ich autorów przez cały adwent. Na pierwszym styczniowym spotkaniu listy
wrócą do nadawców wraz z odpowiedzią od Boga.

Zatem śmiało, łapcie za kartki i długopisy! 🙂

Print your tickets