Worship Time


„…niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.” (z Ewangelii wg św. Łukasza)

Nasz BÓG jest potężny w swojej mocy i miłości. On przychodzi jako Zbawiciel, by zmieniać nasze życie. On jest godny wszelkiej chwały i czci! Przyjdź, by GO wielbić!!!

14.12.11r.
środa po nauce rekolekcyjnej
kościół akademicki św. Anny

Print your tickets