Życzenia z Centrum Ruchu


JEZUS CHRYSTUS
jest moim Światłem i Życiem
oraz jedyną Drogą do Ojca; przyjąłem Go
jako mojego Pana i Zbawiciela; oddałem Mu swoje życie,
aby nim kierował.

Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki

Wśród zgiełku, który nas zewsząd otacza, czekamy na to szczególne SŁOWO, które wszystko czyni nowym. By je usłyszeć potrzebujemy Kościoła – wspólnoty ludzi słuchających Pana, który jest naszym domem.

Życzymy, aby Słowo, które stało się Ciałem zadomowiło się w nas, aby doświadczenie żywej obecności Księcia Pokoju pozwoliło nam przeżywać wspólnotę z Bogiem i ludźmi.

Niechaj ten błogosławiony, świąteczny czas, przyniesie wytchnienie w trudach codzienności, a Nowy Rok niech będzie rokiem łaski od Pana.


Z modlitwą u żłóbka Wcielonego Słowa w kaplicy Chrystusa Sługi
Ks. Maciej Krulak
Moderator Centrum Ruchu Światło-Życie
wraz z Diakonią

Print your tickets