Podziel się świadectwem!


„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.”
Dz 4,20

Moi Drodzy,

Zapraszam Was do dzielenia się doświadczeniem Jezusa w swoim życiu. Każdego dnia doświadczamy Jego miłości i łaski. Warto tym się podzielić!

Może ono dotyczyć: rekolekcji, sakramentów, Namiotu Spotkania, czy innych ważnych dla Was sytuacji, w których Pan dotknął Was swoją łaską.

Świadectwo napisane proszę o przesyłanie do Ani P, która umieści je na naszej stronie w zakładce świadectwa.

Pamiętajmy, że dobro, którym się dzielimy jest pomnażane!:)
Niech będą na chwałę Pana!

Adres: aniaapluta(!)gmail.com

Zachęcam!

Print your tickets