Bóg – troskliwy Ojciec


Jest to zaproszenie dla wszystkich, na spotkanie formacyjne
diakonii Miłosierdzia, które:
odbędzie się: 12 lutego 2012 r.
o godzinie: 18
w: w salkach w św. Annie (spotykamy się w krużgankach)
o temacie: Bóg – troskliwy Ojciec

Na spotkaniu będziemy rozmawiać na temat naszych trosk, lęków i
miejsca Pana Boga w tym wszystkim.

By dobrze przygotować się do spotkania zachęcam do przeczytania
rozdziału „Stary Testament” z encykliki Dives in Misericordia

(http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html#m3)

zapraszam:)

(www.przytulmniemamo.pl/horizontal-kim-jestesmy/horizontal-nasze-historie/tulimy.html)

Print your tickets