RDW


Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
J 10, 27-28

26.02.2012 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnot z naszego Rejonu- Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Temat: Posłuszeństwo Kościołowi i Pasterzom
Miejsce: u nas… Kaplica Res Sacra Miser
Godzina: 13.00

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w tym jednoczącym wydarzeniu.Przyjdź i czuj się posłańcem Gospodarza, który zgromadzi nas wokół siebie. 🙂

Plan w czytaj więcej…

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
J 10, 27-28

26.02.2012 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnot z naszego Rejonu- Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Temat: Posłuszeństwo Kościołowi i Pasterzom
Miejsce: u nas… Kaplica Res Sacra Miser
Godzina: 13.00

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w tym jednoczącym wydarzeniu.
Przyjdź i czuj się posłańcem Gospodarza, który zgromadzi nas wokół siebie. 🙂

Plan:

12.45 Odprawa liturgiczna
13.00 Zawiązanie wspólnoty i modlitwa
13.30 Projekcja
14.00 Spotkanie w grupach
14.50 Namiot Spotkania
15.10 Przygotowanie do Eucharystii
15.30 Eucharystia z nabożeństwem wezwania po imieniu
ok 17.00 Agapa

Print your tickets