25. rocznica śmierci Założyciela Ruchu

27 lutego 2012 r. przypada 25 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.
W związku z tym warto przypomnieć sobie życiorys, w tym różne momenty i wydarzenia z życia Sługi Bożego. Dla niektórych może będzie to dobra okazja do poznania osoby ks. Franciszka

Więcej: Link
Warto także zajrzeć na stronę: www.blachnicki.oaza.pl/zyciorys/ lub sięgnąć po liczne książki.

Zachęcamy do lektury. Niech to będzie również czas naszej modlitewnej troski o beatyfikację ks. Franciszka, Założyciela naszego Ruchu.

Modlitwa o beatyfikacje w czytaj więcej…

27 lutego 2012 r. przypada 25 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.
W związku z tym warto przypomnieć sobie życiorys, w tym różne momenty i wydarzenia z życia Sługi Bożego. Dla niektórych może będzie to dobra okazja do poznania osoby ks. Franciszka

Więcej: Link
Warto także zajrzeć na stronę: www.blachnicki.oaza.pl/zyciorys/ lub sięgnąć po liczne książki.

Zachęcamy do lektury. Niech to będzie również czas naszej modlitewnej troski o beatyfikację ks. Franciszka, Założyciela naszego Ruchu.

Modlitwa o beatyfikację

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.

Amen.

Print your tickets