Duch Święty

„Duchu Święty, powiej wiatrem i z mocą na nas zstąp”…
To właśnie ON jest sprawcą wszystkiego w nas, to właśnie ON pozwala mi powiedzieć, że Panem jest Jezus, to ON przychodzi z pomocą każdego dnia, gdy mi brakuje słów…

Często delikatnie, pozornie niezauważalnie dokonuje we mnie CUDÓW, uzdalnia do MIŁOŚCI, modlitwy, do mówienia innym o Bogu. Bez Niego nie byłabym tym, kim jestem. Wzywam Go co najmniej kilka razy dziennie, a On ma do tego cierpliwość i przychodzi z pomocą. Przychodzi nawet, gdy ja tego nie widzę. Moim zadaniem jest TYLKO otworzyć się na Jego łaskę.
Dziś po raz kolejny pragnę to sobie uświadomić…

Magda

Print your tickets